یک تخته با صبحانه

ظرفیت استاندارد : 1 نفر.
قیمت بورد هر شب : 1220000 ریال.
[ مشاهده جزئیات ... ]

دوتخته با صبحانه

ظرفیت استاندارد : 2 نفر.
قیمت بورد هر شب : 1980000 ریال.
[ مشاهده جزئیات ... ]

سوئیت با صبحانه

ظرفیت استاندارد : 2 نفر.
قیمت بورد هر شب : 2670000 ریال.
[ مشاهده جزئیات ... ]

آپارتمان یک خوابه با صبحانه

ظرفیت استاندارد : 2 نفر.
قیمت بورد هر شب : 2830000 ریال.
[ مشاهده جزئیات ... ]

آپارتمان دو خوابه با صبحانه

ظرفیت استاندارد : 4 نفر.
قیمت بورد هر شب : 2480000 ریال.
[ مشاهده جزئیات ... ]

نفر اضافه با صبحانه

ظرفیت استاندارد : 1 نفر.
قیمت بورد هر شب : 560000 ریال.
[ مشاهده جزئیات ... ]
آدرس
مشهد مقدس - بلوار قرنی , نرسیده به میدان فردوسی

37277414 (051)

ارتباط با ما