یک تخته با صبحانه

ظرفیت استاندارد : 1 نفر.
قیمت بورد هر شب : 1068200 ریال.
[ مشاهده جزئیات ... ]

دوتخته با صبحانه

ظرفیت استاندارد : 2 نفر.
قیمت بورد هر شب : 1738550 ریال.
[ مشاهده جزئیات ... ]

سوئیت با صبحانه

ظرفیت استاندارد : 2 نفر.
قیمت بورد هر شب : 2327150 ریال.
[ مشاهده جزئیات ... ]

آپارتمان یک خوابه با صبحانه

ظرفیت استاندارد : 2 نفر.
قیمت بورد هر شب : 2485200 ریال.
[ مشاهده جزئیات ... ]

آپارتمان دو خوابه با صبحانه

ظرفیت استاندارد : 4 نفر.
قیمت بورد هر شب : 3073800 ریال.
[ مشاهده جزئیات ... ]

نفر اضافه با صبحانه

ظرفیت استاندارد : 1 نفر.
قیمت بورد هر شب : 495950 ریال.
[ مشاهده جزئیات ... ]
آدرس
مشهد مقدس - بلوار قرنی , نرسیده به میدان فردوسی

37277414 (051)

ارتباط با ما