نفر اضافه با صبحانه

ظرفیت استاندارد : 1 نفر.
قیمت بورد هر شب : 560000 ریال.
توضیحات :
آدرس
مشهد مقدس - بلوار قرنی , نرسیده به میدان فردوسی

37277414 (051)

ارتباط با ما