سوئیت با صبحانه

ظرفیت استاندارد : 2 نفر.
قیمت بورد هر شب : 2327150 ریال.
توضیحات :

اتاقهای سوئیت با ظرفیت 2 نفر و امکان افزایش یک نفر اضافه با نرخ 270000 ریال می باشد

به نرخ های فوق 9 % مالیات برارزش افزوده اضافه خواهد شد

آدرس
مشهد مقدس - بلوار قرنی , نرسیده به میدان فردوسی

37277414 (051)

ارتباط با ما