دوتخته با صبحانه

ظرفیت استاندارد : 2 نفر.
قیمت بورد هر شب : 1980000 ریال.
توضیحات :

اتاقهای دو تخته بزرگ با ظرفیت دو نفر و امکان افزایش دونفر اضافه با نرخ هر نفر 560000ریال می باشد

 

آدرس
مشهد مقدس - بلوار قرنی , نرسیده به میدان فردوسی

37277414 (051)

ارتباط با ما