یک تخته با صبحانه

ظرفیت استاندارد : 1 نفر.
قیمت بورد هر شب : 1068200 ریال.
توضیحات :

اتاقهای یک تخته با ظرفیت 1 نفر و امکان افزایش یک نفر اضافه می باشد

به نرخ های فوق 9 % مالیات برارزش افزوده اضافه خواهد شد

آدرس
مشهد مقدس - بلوار قرنی , نرسیده به میدان فردوسی

37277414 (051)

ارتباط با ما