شماره فاکس : 05137251158

با ارسال کلمه هتل صبا به سامانه 10008590   آدرس دقیق برای شما پیامک میشود 

آدرس
مشهد مقدس - بلوار قرنی , نرسیده به میدان فردوسی

37277414 (051)

ارتباط با ما